Zamknij

Usługi

Co zrobiliśmy?

Dedykowane oprogramowanie SaaS do zarządzania zamówieniami dla producenta tablic rejestracyjnych

oprogramowanie CRM aplikacja dedykowana CRM SaaS

Misja

Rozwijając kompetencje ADM-media w programowaniu w oparciu o serwery dedykowane podjęliśmy się z sukcesem zlecenia polegającego na informatyzacji procesu obsługi zamówień w firmie Tabla Sp. z o.o.

Przebieg prac nad wykonaniem oprogramowania

Pierwszym zadaniem było określenie wszystkich możliwych procesów, dokumentów i algorytmów, a następnie opisanie ich w jednym, zwartym dokumencie specyfikacji. Wiele spotkań i konsultacji oraz wizyt na hali produkcyjnej poprzedziło sam etap rozpoczęcia prac na oprogramowaniem. Project manager dedykowany do tego projektu wykonał dogłębny insight, dzięki czemu mógł sprawnie odpowiedzieć na szczegółowe pytania programisty. Wykonując zlecenie wielokrotnie zmieniały się ramy prawne i rozwiązania musiały być korygowane. Każda zmiana była najpierw opracowywana w ADM-media a potem konsultowana z Klientem. Dzięki zaś ciągłemu dostępowi Klienta do wersji testowej on-line, każda zmiana (lub zestaw zmian) raportowany Klientowi był od sprawnie sprawdzany merytorycznie i funkcjonalnie. Współpraca obu stron przebiegała bardzo sprawnie i dzięki temu powstał system do wygodnego zarządzania zamówieniami tablic rejestracyjnych.

Główne funkcje systemu Tabsmart

System wykonany w ADM-media umożliwia ciągły dostęp do wszystkich funkcji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Funkcje po stronie urzędów miast i powiatów:
- interaktywne zamawianie wtórników i nowych tablic rejestracyjnych również w oddziałach,
- rejestracja wykluczeń numerów tablic rejestracyjnych oraz zamawianie tablic dla słuźb państwowych,
- przeglądanie danych finansowych o postępach realizacji umowy,
- wygodne odnajdowanie pojedynczych tablic oraz ich historii w ramach systemu,
- edycja pracowników korzystających z systemu wraz z uprawnieniami
i inne.

Funkcje po stronie administratora:
- zarządzanie zamówieniami,
- wysyłka powiadomień e-mailowych,
- generowanie kompletnu dokumentów wymaganych przez urzędy w trakcie realizacji umowy na produkcję i dostawę tablic,
i inne.

Opieka serwisowa i rozwój systemu

ADM-media po zakończeniu prac nad systemem świadczy usługę opieki nad serwerem oraz rozwija oprogramowanie w porozumieniu z Klientem. Klient ma ciągły dostęp do dedykowanych pracowników, którzy obsługują jego projekt.

Technologie

typescript, nodejs, nestjs, reactjs, antd, mysql

451-329.jpg

Efekty po roku

Wymierne efekty wdrożenia systemu
1. Wdrożenie narzędzia pozwoliło zautomatyzować proces obsługi klienta. Liczba pomyłek ze strony pracowników naszego magazynu i produkcji spadła niemalże do 0. Dzięki połączeniu systemu zamówień z modułami śledzenia wysyłki firm kurierskich o 90% obniżyła się również liczba zapytań telefonicznych ze strony klientów dot. statusu zamówienia. Oprogramowanie Tabsmart pozwala nam oraz klientom również błyskawicznie odnaleźć pozycje zamówienia w historycznych danych, co również zmniejszyło potrzebę bezpośredniego kontaktu dostawca-klient.
2. Opieka nad oprogramowaniem oraz możliwość szybkiego dodania nowych funkcjonalności pozwala nam ciągle rozwijać oprogramowanie i optymalizować procesy zarządzania w ciągle zmieniających się warunkach prawnych i rynkowych.
3 Optymalizacja procesów pozwoliła nam zmniejszyć zaangażowanie pracowników biura o 1/2 etatu. Możemy w bardziej efektywny sposób zarządzać zamówieniami nawet w trybie pracy zdalnej.

Wiceprezes Zarządu Tabla sp. z o.o.

Zdecydowaliśmy się na skorzystanie z usług ADM-media ze względu na profesjonalizm w działaniu na każdym etapie tworzenia oprogramowania. Duży stopień szczegółowości narzędzia był wyzwaniem już na etapie tworzenia specyfikacji do wyceny. Zespół ADM-media świetnie poradził sobie ze zrozumieniem ram prawnych naszego produktu, sam proponował praktyczne i innowacyjne z punktu widzenia klienta rozwiązania techniczne. Bieżące testy narzędzia już na etapie programowania poszczególnych funkcji, platforma do komunikacji z ADM-media ułatwiły sprawne wdrożenie narzędzia po stronie klienta. Polecamy ADM-media jako dostawcę oprogramowania.

Wiceprezes Zarządu, Tabla Sp. z o. o.

Wróć do projektów

Kontakt

ADM-media Lublin

Długa 5 lok. 58
20-576 Lublin


tel. +48 81 534 76 84

tel. +48 81 440 49 11


ADM-media Warszawa

tel. +48 531 224 549


pn-pt 8:00-16:00 UTC+1

© 2024 Adm-media, realizacja: adm-media.pl