Zamknij

Usługi

Polityka prywatności

Aktualizacja polityki prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z tym podajemy do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach, określonych poniżej w odniesieniu do: a) strony internetowej www.adm-media.pl, b) realizacji zapytań i usług przez ADM-media.

Klauzula informacyjna Administratora Danych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADM-MEDIA S.C. A.S. Kolibski, D.Pawusiak z siedzibą w Lublinie,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem info@adm-media.pl;
 3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:
  • udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym wykonano ostatnią czynność na danych;
  • realizacji umowy, kontaktów biznesowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy o rachunkowości;
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (uczestniczące w realizacji umowy/usługi, obsługa prawna, obsługa IT) lub zaangażowane w udzielenie odpowiedzi;
 5. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich nie podanie może skutkować brakiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub brakiem możliwości realizacji umowy/kontaktów biznesowych.

Polityka prywatności stron internetowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem stron internetowych www.adm-media.pl oraz www.alicecms.com. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W przypadku ADM-media S.C. [główny administrator cookies] pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu, usprawniania działania serwisu i realizacji kontaktów przez chat on-line. Dane te są ogólne i anonimowe w odniesieniu do usług analitycznych i służą realizacji celu ulepszania stron internetowych. Podanie danych osobowych przez  chat online jest dobrowolne.

Zbieranie danych odbywa się lub może odbywać się za pośrednictwem usług:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] - anonimowe dane analityczne o użytkownikach strony zbierane podczas odwiedzin stron,
 • Smartsupp [administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o., Czech Republic] - anonimowe dane analityczne o użytkownikach strony zbierane podczas odwiedzin stron,
 • Smartlook [administrator cookies: Smartsupp.com, s.r.o., Czech Republic]- chat online.

Kontakt

ADM-media Lublin

Długa 5 lok. 58
20-576 Lublin


tel. +48 81 534 76 84

tel. +48 81 440 49 11


ADM-media Warszawa

tel. +48 531 224 549


pn-pt 8:00-16:00 UTC+1

© 2024 Adm-media, realizacja: adm-media.pl